top of page

Psychoterapia Integratywna

Jest wiele nurtów psychoterapii. Najbardziej znane to psychoanaliza, psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia humanistyczna, w tym psychoterapia gestalt...

Każdy z nich stara się zrozumieć cierpienie człowieka i jego psychikę i znaleźć swoje odpowiedzi na prośbę o pomoc.

Więcej różnorodności niż w podejściach psychoterapeutycznych jest tylko wśród osób potrzebujących pomocy. Te same objawy u dwóch różnych osób mogą mieć całkiem inne przyczyny i inne konsekwencje, a każda z tych osób mając inny temperament i inną drogę życiową może odnieść korzyść z innych metod, innego sposobu pracy.

Dlatego bazując na istocie psychoterapii, którą jest dialog, jednocześnie czerpię z różnych nurtów po to by spotkać się z każdą osobą w miejscu, w którym ona się znajduje ze swoimi potrzebami, cierpieniem, ze swoim życiem i do niej dostosować sposób pracy.

Taki sposób pracy nazywa się integratywnym.

Jeśli miałabym wymienić nurty z których najwięcej czerpię, to powiedziałabym, że najbliżej jest mi do myślenia psychoanalitycznego, humanistycznego, podmiotowego podejścia do człowieka i do uwrażliwienia na ciało i jego ekspresję z psychoterapii tańcem i ruchem. 

bottom of page